เป็นผลให้กระดานน้ำกำลังดิ้นรนเพื่อจัดหาน้ำที่เพียงพอและต่อเนื่องให้กับเด็กและครอบครัว

เป็นผลให้กระดานน้ำกำลังดิ้นรนเพื่อจัดหาน้ำที่เพียงพอและต่อเนื่องให้กับเด็กและครอบครัว

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นได้เว้นแต่จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน เราต้องการการไตร่ตรองและวิสัยทัศน์เพื่อจัดการกับสถานการณ์ก่อนที่ความท้าทายจะหยั่งรากลึกและควบคุมไม่ได้ จะมีเสียงโวยวายต่อสาธารณะหากเราไม่สามารถเริ่มทำอะไรกับมันได้ในตอนนี้มาลาวีในฤดูแล้ง การตัดไม้ทำลายป่าทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเติบโตของ

ประชากรสูง โดยมีผู้บุกรุกพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อทำฟาร์ม

แล้วจะทำอะไรได้บ้าง? กิจกรรมของมนุษย์จำเป็นต้องมุ่งสู่การบรรเทาปัจจัยภูมิอากาศและรับรองการใช้ทรัพยากรน้ำของเราอย่างยั่งยืเราต้องการความพยายามร่วมกันในการอนุรักษ์พื้นที่กักเก็บน้ำที่มีอยู่ของมาลาวีและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เหล่านี้เป็นพื้นที่ของแผ่นดินที่น้ำผิวดินจากฝนมาบรรจบกับแหล่งน้ำอื่น เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ หรืออ่างเก็บน้ำ การวางแผนต้นไม้ การทำเทอร์เรซ และ

เขื่อนชั่วคราวขนาดเล็กในพื้นที่เหล่านี้

เป็นกุญแจสำคัญในการกักเก็บน้ำ กฎหมายและระบบที่มีอยู่จำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างและบังคับใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการสำหรับการผลิตอาหาร การดื่ม และความต้องการอื่นๆต้องใช้วิธีการเก็บเกี่ยวน้ำที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เขื่อนขนาดต่างๆ แผงรับน้ำในเมืองและพื้นที่ชนบทจำเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดการกับความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นจากจำนวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้น เราจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้

ทั้งหมดผ่านเลนส์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังรัฐบาลมาลาวีเริ่มต้นได้ดีด้วยการวางนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบการกำกับดูแลที่สำคัญจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังต้องดำเนินการอีกมากในแง่ของการบังคับใช้มาตรการเหล่านี้ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรน้ำจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งทั้งในด้านความสามารถของมนุษย์และทรัพยากร

ทางการเงิน พวกเขาควรมีฟันที่จะบังคับ

ใช้นโยบายน้ำแห่งชาติบางครั้งในการพัฒนา ผู้คนคิดว่าปัญหาใดๆ สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินที่มากขึ้น แต่สำหรับน้ำ นี่ไม่ใช่กรณีอย่างแน่นอน เราสามารถใช้เงินทั้งหมดที่เราชอบเพื่อสร้างบ่อน้ำ เขื่อน และท่อประปา แต่ถ้าไม่มีน้ำไหลผ่าน มันจะไม่สร้างความแตกต่าง ในมาลาวี เราต้องเริ่มมองว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า เราจำเป็นต้องให้คุณค่ากับต้นไม้ ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่มาของไม้หรือร่มเงาเท่านั้น แต่ในฐานะ

พันธมิตรทางธรรมชาติที่สำคัญสำหรับการจัดการน้ำด้วย

โดยการประเมินและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของเราเท่านั้นที่เราจะสามารถมั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ ของมาลาวีทุกคนมีน้ำที่ปลอดภัยที่พวกเขาต้องการเมื่อพวกเขาต้องการ

Credit : สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ